Museet

Fra ide til virkelighed
Der har været talt om et maritimt museum i Nakskov i mange år, måske over 50 år. I 1996 begyndte etableringen af museet med støtte fra Nakskov Byråd, Marineforeningen i Nakskov, organisationer, virksomheder og privatpersoner. Museet blev åbnet for offentligheden i maj 1997.

Museets formål
Museets formål er at vise og fortælle den besøgende noget interessant om skibsbygning, skibe og søfart med udgangspunkt i lokalområdet.
Ligeledes vil museet afspejle de vilkår, som arbejdere, funktionærer og ledere arbejdede under før i tiden.

 

Museets udstillinger
Museet arrangerer udstillinger for et besøgende publikum, der har interesse for den maritime verden. Udstillingerne omfatter modeller, klædedragter, værktøjer, instrumenter, kuriositeter, billeder, arkivalier m.m.

Museets bestyrelse
Museet har en selvstændig bestyrelse med repræsentanter for Turistforening (1), Marineforening (2) og Lolland Kommune (2).