Vores historie

Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum er et historisk museum i Nakskov på det vestligste Lolland. Museet beskæftiger sig med skibe, søfart og skibsbygning med udgangspunkt i lokalområdet samt arbejdsforholdene for personer beskæftiget inden for søfart.

Jutlandia

Ved Korea-krigens udbrud tilbød Danmark, at stille et hospitalsskib til rådighed for FN. Valget faldt på ØK’s motorskib “Jutlandia”.

Læs mere

Skoleskibet

Statsskoleskibet “DANMARK” er tegnet af skibsbygningsingeniør Aage H. Larsen. Bygget af stål ved Nakskov Skibsværft A/S i 1933.

Læs mere

Modelbygning

Søfartsmuseet har klassetegninger til samtlige 234 skibe, som er bygget på Nakskov skibsværft A/S. Få et tilbud på pris for lystryk.

Læs mere